Στα χέρια των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκονται τα πρώτα στοιχεία για φορολογουμένους με καταθέσεις και χρηματοοικονομικά προϊόντα στο εξωτερικό, τα οποία έστειλαν στην Ελλάδα χώρες της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Οπως αποκάλυψε μιλώντας στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, τα στοιχεία αφορούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς φορολογουμένων του 2016.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2016 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το 2015, έναντι μεταβολής 0,0% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση Η ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές έδειξε πως η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,2% σε όρους όγκου το 2016 έναντι στασιμότητας που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και ύφεσης 0,3% το 2015, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Αποκαλυπτικά για τις διαδικασίες κατασχέσεων σε περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο είναι τα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΔΑΕ που κατατέθηκαν στην Βουλή. Η αρμόδια διεύθυνση εισπράξεων της ΑΑΔΕ αναφέρει σε έγγραφό της: "Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση:

Λύση στο πρόβλημα της υποχρέωσης πληρωμής προκαταβολής φόρου από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν διακοπή εργασιών το προηγούμενο έτος, επιχειρεί να δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, όσοι έλαβαν ειδοποιητήριο για προκαταβολή φόρου εισοδήματος που αφορά το επόμενο έτος, αλλά έχουν ήδη κάνει διακοπή εργασιών, θα πρέπει να απευθυνθούν στην εφορία που ανήκουν και να «σβήσουν» τη συγκεκριμένη απαίτηση επιδεικνύοντας το αποδεικτικό της διακοπής εργασιών.

Υπουργική απόφαση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα δώδεκα μηνών καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης. 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017 η ηλεκτρονική υποβολή 58 προσφορών οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο του πρώτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Δημόσια Έργα του Δήμου Πεντέλης «αρ. συστ. 63714 με τίτλο (Εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων)».
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει τη κατάλληλη υποδομή για την εκπαίδευση και υποστήριξη των εργοληπτών καθώς και των φορέων του Δημοσίου για τη δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Αντικειμενικές τιμές ακινήτων

Στη συντονιστική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος, παρουσιάζεται το πρώτο σχέδιο υπολογισμού των νέων αντικειμενικών αξιών από την αρμόδια ομάδα εργασίας.

Περισσότερα Άρθρα...