Ο κ. Ι. Μεταξάς, δημότης Δήμου Παλλήνης, κάτοικος Γέρακα, με επιστολή του προς το "Νεολόγο", ζητάει από την ΕΥΔΑΠ να εξορθολογίσει το χρόνο τιμολόγησης της για τις αποχετευόμενες περιοχές του Γέρακα και να τον προσαρμόσει στις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών όπως διαμορφώθηκαν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ο κ. Ι. Μεταξάς ζητάει, την ετήσια εξόφληση της αποχέτευσης να υποκαταστήσουν τμηματικές καταβολές. (Λογικό καθ΄όλα το αίτημα)

Add a comment
Αν επιθυμείτε να έχετε δωρεάν στην οθόνη σας τις ειδήσεις που δημοσιεύει ο "Νεολόγος", συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία και πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ.