Υπαγωγή στο Άρθρο 99 ζήτησε η εταιρεία «Sprider Stores»

Λίγο μόλις διάστημα μετά την παρέμβαση της δικαιοσύνης για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς στις αποθήκες της “Sprider Stores» στην Ανθούσα, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, η μητρική εταιρία Xατζηϊωάννου και η θυγατρική της Sprider Stores προστέθηκαν στην λίστα των εισηγμένων που έχουν υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99. 

Ο όμιλος Χατζηϊωάννου υπέβαλλε το αίτημα υπαγωγής προχθές Τρίτη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με ορισμό εκδίκασης την 25η Φεβρουαρίου 2013.

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, κατόπιν των ανακοινώσεων των δύο εταιρειών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Χατζηιωάννου και την μεταφορά της στην κατηγορία της επιτήρησης από την Κύρια αγορά που δραστηριοποιούνταν μέχρι και χθες.

Όπως αναφέρουν στις αντίστοιχες ανακοινώσεις τους προς το ΧΑ οι δύο εισηγμένες, «η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και την προστασία τους έναντι των πιστωτών τους».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως “η διοίκηση εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, οι εταιρίες του ομίλου θα πετύχουν την αναδιάρθρωση των οφειλών τους και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.”

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο εννεάμηνο του 2012 σε 68.284 ευρώ έναντι 105.438 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 35,2%. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πορεία της θυγατρικής του Ομίλου Sprider Stores έχει επηρεάσει κατά κύριο λόγο τόσο την δραστηριότητα όσο και τα αποτελέσματα του Ομίλου Xατζηϊωάννου.