Διαδικτυακή ανάρτηση σχεδίου πόλης στην περιοχή Παπαχωράφι Παλλήνης, οικοδομικό τετρ. 8008

Διαδικτυακή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλλήνης της «Τοπικής επέκτασης και Ανάρτησης Σχεδίου Πόλεως στην Δ.Ε. ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ του Δήμου Παλλήνης στο Ο.Τ. 8008» από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 για υποβολή Δηλώσεων από όσους διαθέτουν στην συγκεκριμένη περιοχή, ιδιοκτησία γης.  

Η ανάρτηση γίνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενημερωθούν, μπορούν να καταθέσουν αίτηση με το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας τους στο email: [email protected] και να ζητήσουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά από την Τεχνική υπηρεσία στα τηλέφωνα 210-6604649 και 210-6604717 ώρες 9.00 πμ -12 μμ ή να αιτηθούν ραντεβού για ενημέρωση.