Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Δήμου Παλλήνης με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη.  

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τις Σελίδες του Δήμου Παλλήνης και της δημοτικής παράταξης, “ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας” στο FaceBook.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών των υπ΄αριθμ. 06,09,10,11,14 έτους 2021 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021.

4. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ’αριθ. 42/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Παλλήνης σχετικά με τη Μελέτη Κατασκευής Ποδηλατοδρόμου και ενός Κόμβου επί της συμβολής των οδών Αγίου Νεκταρίου και Πίνδου στη ΔΕ Γέρακα.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Γέρακα (ΓΑΡΓΗΤΟΣ ΙΙ) με τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου με ΚΑΕΚ 050392122017, εμβαδού 701,81 τ.μ., στο Ο.Τ.Γ827.

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών επίσπευσης για την κατασκευή του έργου της Αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης.

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου έτους 2021.

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αναπροσαρμογής του ύψους της αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού– Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.).

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης κατανομής πιστώσεων έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.

10. Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Παλλήνης στο πρόγραμμα “Learning Cities” της UNESCO.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό υπευθύνου λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΠΑΛΛΗΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5056638 με Ενάριθμο Έργου 2020ΕΠ08510068, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

12. Λήψη απόφασης περί ορισμού Μελών Οργάνου Βεβαίωσης Περιβαλλοντικών Παραβάσεων.

13. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων επί επιβληθεισών προστίμων Περιβαλλοντικών Παραβάσεων.

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατάργησης Οικογενειακού Τάφου μετά από αίτηση στο Δημοτικό Κοιμητήριο Γέρακα και παραχώρησης αντίστοιχου οικογενειακού τάφου στην Αποστολάκη Χριστίνα.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 29042/2021 και 29048/2021 αποφάσεων Αντιδημάρχου Πολ. Προστασίας, κοπής ξερών δέντρων.

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός ατόμου πεύκου στην οδό Διαγόρα, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής μίας σοφόρας στην οδό Πεντέλης, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής ενός ατόμου πεύκου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 40 και Κριεζή 32, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

19. Λήψη απόφασης για επανεξέταση του αιτήματος της κοπής ενός ατόμου κυπαρισσιού στην οδό Λουδοβίκου Παστερ 18, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής ενός ατόμου πεύκου στην οδό Χρυσολωρά, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής ενός ατόμου πεύκου στην οδό Σικίνου, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής μιας κουκουναριάς στην οδό Ελ. Βενιζέλου, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων στην γωνία των οδών Βλαχερνών 83 και Σαχτούρη, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.