Το ιχνογράφημα της ημέρας

δια χειρός Σταύρου Βαλτά